Bütün 6 nəticə göstərilir

Bütün 6 nəticə göstərilir

Çiləyicilər

Yeni Karcher salınımlı çiləyicilərin istifadəsi daha asandır. Rahat qurulmaq və islanmadan tənzimləmək üçün inteqrasiya olunmuş sıçrama qoruyucu Çiləyicilər bağ şlanqlarına asanlıqla bağlanır.

Dalğalı çiləyicilər

Suvarma sahəsini asan dəyişdirməyə imkan verir (maksimum 320 m²).

Quru sahə

Suvarma zonasının ölçüsü və su axını paltar islatmadan tənzimlənə bilər.

Rahat tənzimləmə

Çiləyici quraşdırarkən, xüsusi bir cihaz istifadəçini su çilənməsindən qoruyur.

Dəyişən suvarma zonasının genişliyi

Suvarılan sahənin ölçüsü, başlıqların bir hissəsini söndürməklə azaldıla bilər.


Suvarma sahəsi