Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи — в течение 14 дней, не считая даты покупки.

Əsas! Keyfiyyətli malların geri qaytarılması yalnız mal istifadə olunmadığı təqdirdə mümkündür.

Təəssüf ki, malların iş izləri həm xarici səthlərdə, həm də cihazın içərisində qalır.
Keyfiyyətli istifadə olunan mallar geri qaytarılmaq üçün qəbul edilmir.

Qaytarmaq üçün elan edilmiş hər bir keyfiyyətli cihaz, Karcher Xidmət Mərkəzinə və ya diaqnoz üçün məişət texnikası üçün istənilən təmir mərkəzinə çatdırılır. Diaqnoz aktını aldıqdan sonra malların geri qaytarılması məsələsini həll etmək üçün satıcı ilə əlaqə saxlamalısınız. Əməliyyat izləri aşkar edildikdə, Karcher MMC, müştərini cihazı geri qaytarmaq üçün qəbul etməyin mümkünsüzlüyü barədə yazılı şəkildə bildirməlidir.

Bu malların alınması faktını və şərtlərini təsdiqləyən sənədlər saxlandıqda keyfiyyətli malların geri qaytarılması mümkündür. Göstərilən sənədin Alıcıdan olmaması onu bu Satıcıdan Malların alınmasına dair digər sübutlara müraciət etmək imkanından məhrum etmir.

Alıcı mallardan imtina edərsə, Satıcı, alıcının müvafiq tələbi təqdim etdiyi gündən 10 gündən gec olmayaraq, Satıcı tərəfindən geri qaytarılmış malların təhvil verilməsi xərcləri istisna olmaqla, müqaviləyə uyğun olaraq Alıcının ödədiyi məbləği ona qaytarmalıdır. Müqaviləyə uyğun olaraq alıcının ödədiyi məbləğin geri qaytarılması Malın Alıcı tərəfindən qaytarılması ilə eyni vaxtda həyata keçirilmədiyi təqdirdə, göstərilən məbləğin qaytarılması Satıcı tərəfindən Alıcının razılığı ilə aşağıdakı yollardan biri ilə həyata keçirilir:

  • Satıcı yerində nağd şəkildə;
  • müvafiq məbləği alıcının bankına və ya alıcının göstərdiyi digər hesaba köçürməklə.

Alıcının keyfiyyətli mallar geri qaytarıldığı zaman bir faktura və ya malların geri qaytarılması haqqında akt tərtib edilir.