Zəmanətli təmir - Bu bir istehsal qüsuru səbəbindən nasazlıq olarsa, zəmanət müddəti ərzində alıcının satın aldığı avadanlıqların istismarını bərpa etmək üçün pulsuz tədbirlər toplusudur.

Məhsulun zəmanət müddəti 24 aydır.
Alıcının zəmanət müddətini uzatmaq hüququ varsa, bu hüququ təsdiqləyən bir sənəd təqdim etməlidir (Sertifikat, kupon, ticarət təşkilatının rəsmi məktubu və s.)

Zəmanət müddəti ərzində avadanlığın pulsuz zəmanət xidməti aşağıdakı şərtlər daxilində verilir:

 • İstehlakçının, avadanlıqlara əlavə edilmiş texniki sənədlərdə təsvir olunan avadanlıqların istismar qaydalarına uyğunluğu;
 • İstehlakçının təhlükəsizlik tələblərinə və avadanlıqların istismar şərtlərinin sənədlərdə göstərilən texniki standartlara uyğunluğu;
 • Satışa çıxarılan şəxsin şəxsi imzası və ticarət təşkilatının möhür səhifəsindəki möhürü və cırılmış kuponları ilə təsdiq edilmiş standart formanın düzgün tərtib edilmiş Zəmanətli bir kuponunun (habelə alıcının imzası) olması. Karcher MMC-nin zəmanət şərtləri
 • Kassa qəbzinin və / və ya satınalma tarixini təsdiq edən digər sənədin olması.

İstehlakçı aşağıdakı hallarda cihazın qarantiya xidməti hüququnu itirir.

 • Zəmanət kartının olmaması və ya onun tamamlanması üçün tələblərə cavab verilməməsi, cihaz, satılması və istismara verilməsi barədə məlumatın tam və ya qismən olmaması.
 • Sahibkarların, işçilərin və ya avadanlıq əldə etmək imkanı qazanan digər şəxslərin səhlənkarlığı, səriştəsizliyi üzündən avadanlıqlardan düzgün istifadə edilməməsi və səhv istifadə edilməsi
 • Avadanlıqların istehsalçının texniki tələblərinə və tövsiyələrinə cavab verməyən bir mühitdə saxlanılmaı və ya mühitdə istismarı.
 • Avadanlıqların başlıq üçün tövsiyə olunan yük həcmindən artıq olması.
 • H&G avadanlıqlarından istifadə istehlakçının şəxsi məqsədləri üçün deyil, bizneslə əlaqəli ehtiyaclar üçündür
 • Elektrik təchizatı parametrlərinin uyğunsuzluğu səbəbindən cihazdakı qüsurların görünməsi.
 • Cihazın dizaynında və ya təmirində özünü müdaxilə etməsi, bu cihazın uğursuzluğuna və ya keyfiyyətinin itirilməsinə səbəb olan.
 • İstehlakçı tərəfindən cihazın düzgün saxlanmaması və ya daşınması.
 • Mexanik bir təbiət və kimyəvi maddələrin, xarici cisimlərin, həşəratların, heyvanların təsiri altında ziyan.
 • Digər istehsalçıların hissələri və materiallarından istifadə ilə əlaqədar yaranan problemlər.
 • Yanğınlar, daşqınlar, ildırımlar, gücündəki dalğalanmalar və ümumiyyətlə istehsalçının nəzarət etmədiyi təsadüfi hadisələr nəticəsində təbii fəlakətlər nəticəsində ziyan və ya nasazlıq.
 • Partlayışlar, hərbi və ya iğtişaşlar kimi xüsusi hallar səbəbindən ziyan.
 • Yerə düşən avadanlıq və / və ya ona təsir.
 • Bu bölgə üçün Karcher MMC tərəfindən icazə verilməyən kanallar vasitəsilə avadanlıqların alınması.
 • Zəmanət müddətinin bitməsi.
 • Məhsulda istehsalçının məlumatları (seriya nömrəsi və s.) Olan bir etiket və ya lövhənin olmaması
 • Qeyri-adekvat müştəri xidməti, avadanlıq həm içəridən, həm də xaricdən çox çirklənmiş olduqda, pas, içəridə çirklər varsa
 • Lazımi elementlər olmadan avadanlıqdan istifadə (məsələn, filtr torbası)
 • Daha ciddi nəticələrə səbəb olan nasazlıq əlamətlərindən sonra məhsulun istifadəsi davam edir
 • Sərt mühit və ya əlverişsiz şərait nəticəsində dəyən ziyan.
 • Məhsul içərisində xarici əşyaların, mayelərin və digər maddələrin olması
 • Vaxtında təmir edilməməsi (yağlama; filtr elementlərinin təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; fırçaların, sürücü kəmərlərinin, rulmanların, sürtünmə kollarının, sürtkü yağlarının və texnoloji maddələrin dəyişdirilməsi; batareyaya qulluq)
 • Uzun müddət istifadəsi nəticəsində məhsulun hissələrinin normal (vahid) aşınması. İstehsal qüsuru əlamətləri olmadıqda hissələrin vahid köhnəlməsi zəmanət altında dəyişdirmək hüququnu vermir.
 • Təbii fəlakət, yanğın, müharibə nəticəsində dəyən ziyan

Zəmanət aşınma hissələrini əhatə etmir (karbon fırçaları, yatakqlar, sürtünmə kolları, sürücü kəmərləri, möhürləmə üzüklər, şlanqlar və s.), istehlak materialları (yağlar, sürtkü yağları, texniki maddələr və s.) istehsal qüsuru olmadıqda.

Quraşdırma, istismara vermə, təmizlik, planlı texniki xidmət, habelə profilaktik təmir üçün robotlar, ayrı bir razılaşma ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, zəmanətə daxil edilmir və pulsuz verilir.

Əlavə şərtlər:

Cihazı istifadə etməzdən əvvəl istifadəçi əməliyyat sənədlərinin tələblərini oxumalı və onlara əməl etməlidir.

Zəmanət müddəti satış tarixindən və ya istismara verildiyi tarixdən hesablanır ki, bu da KOMİSSİYA VƏ TƏLİMAT AKTUALında qeyd olunur.
Zəmanət müddəti avadanlıqların təmiri üçün zəmanət müddəti ilə uzadılır.
Zəmanət müddəti ərzində cihazda aşkar olunan qüsurlar, Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq səlahiyyətli servis mərkəzlərinin mütəxəssisləri tərəfindən aradan qaldırılır.
Cihazın keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı bir iddiaya yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzinin mütəxəssisi tərəfindən onun keyfiyyəti yoxlanıldıqdan sonra baxılır.
Zəmanət mənfəət itkisindən, avadanlıqların nasazlığı ilə əlaqəli birbaşa və ya dolayı zərərdən mümkün zərərləri əhatə etmir.
Zəmanət ilə dəyişdirilən bütün hissələri Karcher MMC-nin mülkiyyətidir və dəyişdirildikdən sonra səlahiyyətli bir xidmət təşkilatı tərəfindən ələ keçirilir.